Socialstyrelsen

Termbanken


Term: reservnummer
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personnummer
samordningsnummer
Definition: tillfälligt person-id som huvudsakligen används för att kunna koppla samman patient och dennes vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: De grupper av patienter som behöver någon form av reservnummer är främst följande:

· Nyfödda, som ännu inte erhållit eget personnummer och för vilka egen journal ska läggas upp (gäller normalt ej helt friska nyfödda, eftersom dessa dokumenteras i moderns journal).

· Utländska medborgare, vare sig dessa arbetar i landet (och inte tilldelats personnummer) eller befinner sig här såsom turister eller av annan anledning.

· Asylsökanden, som ej är folkbokförda.

· Medvetslösa patienter, förvirrade eller svårtolkade patienter, som inte kan identifieras med personnummer.

· Patienter som av någon anledning inte kan eller vill uppge sitt personnummer eller på annat sätt identifiera sig.

· Patienter som enligt förordningen (1986:198) om provtagning för infektion av HIV har rätt till anonym provtagning.

· Patienter, där ansvarig läkare av någon anledning gör bedömningen att remisser m.fl. dokument bara ska kunna identifieras till viss patient av remitterande instans.
Diagram: Personuppgifter
Ämnesområde: Personuppgifter