Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samordningsnummer
Termstatus: rekommenderad
Jämför: reservnummer
personnummer
Definition: enhetligt utformat person-id, som på begäran av en myndighet tilldelas av Skatteverket, för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Skattekontoret kan tilldela samordningsnummer på begäran av en myndighet.

Samordningsnumret ska utgå från den födelsetid som den rekvirerande myndigheten uppger. Numret ska anges med två siffror för vardera år, månad och dag i nämnd ordning. Siffrorna för dag ska adderas med 60. Därefter anges ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och jämnt för kvinnor, samt en kontrollsiffra.

Jfr http://skatteverket.se
Diagram: Personuppgifter
Ämnesområde: Personuppgifter