Socialstyrelsen

Termbanken


Term: korttidsplats
Termstatus: rekommenderad
Jämför: bistånd
särskilt boende för äldre
boende
Definition: bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Korttidsplatser ges som bistånd och används vid bland annat rehabilitering, omvårdnad, växelvård och avlösning av närstående.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser