Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hjälptimme
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: insatstimme
Definition: tidsmått för insats
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: I den officiella statistiken kan hjälptimme användas för att ange den tid som beräknats, beviljats eller utförts hemma hos den enskilde.
Ämnesområde: Insatser