Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avlösning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: individuellt inriktad insats
Definition: (inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om berörd individ eller stöd och service till berörd individ
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Insatsen benämns avlösarservice i hemmet i 9 § 5 i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och syftar till att personer med funktionsnedsättningar regelbundet eller vid akuta behov får stöd och service.

Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Diagram: Insatser
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Soctjnst.pdf
Ämnesområde: Insatser