Socialstyrelsen

Termbanken


Term: telefaxrecept
Termstatus: tillåten
Synonymer: faxrecept
Definition: recept som överförs från förskrivare till apotek via fax
Källa till definition: 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m.
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel