Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utskrivningsmeddelande
Termstatus: rekommenderad
Definition: skriftligt meddelande om att en patient planeras att skrivas ut
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Skickas från behandlande vårdenhet i sluten vård till enheter som ansvarar för insatser efter utskrivning enligt den upprättade vård- och omsorgsplanen.
Diagram: Vårdtillfälle
Ämnesområde: Vårdkontakter