Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kostnadsansvarig kommun
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vistelsekommun
placeringskommun
bosättningskommun
ansvarig kommun
folkbokföringskommun
Definition: den kommun som genom lagstiftning eller avtal ska täcka kostnaderna för en viss åtgärd eller insats
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Den kommun som beslutat om en åtgärd eller insats är i regel kostnadsansvarig kommun.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Levnomst.pdf
Ämnesområde: Personuppgifter