Socialstyrelsen

Termbanken


Term: öppen verksamhet
Termstatus: rekommenderad
Definition: verksamhet för social samvaro och annan aktivitet som inte är individuellt behovsprövad
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Exempel på öppen verksamhet är kaféverksamhet och andra träffpunkter som riktar sig till speciella målgrupper.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Soctjnst.pdf
Ämnesområde: Insatser