Socialstyrelsen

Termbanken


Term: administrativt kön
Termstatus: rekommenderad
Definition: kön som kan härledas ur personnummer, samordningsnummer eller nationellt rekommenderat reservnummer
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Man eller kvinna.
Ämnesområde: Personuppgifter