Socialstyrelsen

Termbanken


Term: operationellt mål
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avsett hälsotillstånd
Definition: mål som man beslutat att uppnå
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Det operationella målet sätts, om möjligt i samråd med berörd individ, bl.a. med hänsyn taget till tillgänglig kompetens, etiska och ekonomiska faktorer.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/VoO-plan.pdf
Ämnesområde: Planer