Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anhöriganställd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: objektanställning
Definition: anhörigvårdare som är anställd av kommunen
Beslutad: Beslutad 2004
Diagram: Roller
Ämnesområde: Insatser