Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdcentral
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdenhet
Definition: vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvård
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Vårdcentral kan drivas i såväl offentlig som privat regi.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård