Socialstyrelsen

Termbanken


Term: naturläkemedel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: traditionellt växtbaserat läkemedel
växtbaserat läkemedel
Definition: läkemedel vars verksamma beståndsdelar utgörs av en djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning och som inte är alltför bearbetade
Källa till definition: Baserad på 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.
Beslutad: Senast beslutad 2010
Anmärkning: Naturläkemedel, NLM, får endast utgöra produkter lämpliga för egenvård i enlighet med väl beprövad inhemsk tradition eller tradition i länder som med avseende på läkemedelsanvändning står Sverige nära.

Tidigare har naturläkemedel även kunnat innehålla växtmaterial, men dessa produkter kommer att klassificeras antingen som växbaserat läkemedel eller som traditionellt växtbaserat läkemedel.

Försäljning av naturläkemedel är inte begränsad till apotek.
Ämnesområde: Läkemedel