Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avlösarservice i hemmet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avlösning
Definition: se under anmärkning till avlösning
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Insatser