Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälso- och sjukvårdsutbud
Termstatus: rekommenderad
Definition: utbud av hälso- och sjukvård som tillhandahålls i en hälso- och sjukvårdsverksamhet
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Utbudet i olika hälso- och sjukvårdsverksamheter varierar beroende på verksamhetens åtagande, kompetens och resurser.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård