Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdepisod
Termstatus: rekommenderad
Definition: samtliga vårdkontakter med en patient för ett visst hälsoproblem
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Vårdkontakter