Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ledsagarservice
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ledsagning
Definition: se under anmärkning till ledsagning
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Insatser