Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ansvarig kommun
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vistelsekommun
placeringskommun
folkbokföringskommun
bosättningskommun
kostnadsansvarig kommun
Definition: den kommun som enligt lag är ansvarig för att ge stöd och hjälp till en viss person
Källa till definition: Baserad på 2 kap, 1-2 §§ och 16 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Jfr bosättningskommun, folkbokföringskommun, kostnadsansvarig kommun, placeringskommun, vistelsekommun.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Levnomst.pdf
Ämnesområde: Personuppgifter