Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälsotillstånd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hälsa
hälsoproblem
ohälsa
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Hälsotillstånd används i allmänspråket men också inom vård och omsorg om tillstånd av hälsa i vid mening som en individ befinner sig i.

Men hälsotillstånd används även mer specifikt i betydelsen tillstånd som en person potentiellt kan vända sig till hälso- och sjukvården för. Här räknas alla tillstånd hanterade av hälso- och sjukvården in, således även till exempel det tillstånd personens syn har (i samband med en synundersökning inför körkort) eller det tillstånd den blivande modern befinner sig i (i samband med mödravårdsbesök).

Hälsotillståndanvänds alltså i flera betydelser. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses.
Ämnesområde: Hälsotillstånd