Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälsoproblem
Termstatus: rekommenderad
Jämför: hälsa
hälsotillstånd
ohälsa
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2016
Anmärkning: Hälsoproblem används ofta övergripande om problem med hälsa på befolkningsnivå. Dessutom används hälsoproblem för att uttrycka något som är vidare än sjukdom: ”sjukdomar och andra hälsoproblem”. Hälsoproblem omfattar då alltså alla problem med hälsan, i vid mening. Ibland används hälsoproblem snävare inom hälso- och sjukvården och står då för det problem som en individ har med hälsan. Då är det även här problem (med hälsan) i vid mening som avses.

Hälsoproblem används alltså i flera betydelser i allmänspråket men också inom vård och omsorg. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses.
Ämnesområde: Hälsotillstånd