Socialstyrelsen

Termbanken


Term: åtgärdsbehov
Termstatus: rekommenderad
Definition: behov av åtgärd som avser att minska eller eliminera ohälsa
Beslutad: Beslutad 2004
Ämnesområde: Allmänna begrepp