Socialstyrelsen

Termbanken


Term: försörjningsstöd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ekonomiskt bistånd
Definition: se under anmärkning till ekonomiskt bistånd
Beslutad: Senast beslutad 2016
Ämnesområde: Insatser