Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kontaktfamilj
Termstatus: rekommenderad
Jämför: kontaktperson
Definition: familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Kontaktfamiljen avser bland annat att stärka barnets kontaktnät. En kontaktfamilj utses sällan till barn över 13 år.
Ämnesområde: Insatser