Socialstyrelsen

Termbanken


Term: faderskapsutredning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: Ä-protokoll
S-protokoll
MF-protokoll
föräldraskapsutredning
Definition: utredning som syftar till att fastställa vem som är far till ett barn
Källa till definition: Baserad på 2 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381)
Beslutad: Senast beslutad 2009
Anmärkning: Socialnämnden har under vissa förutsättningar skyldighet att utreda vem som är far till ett barn.
Ämnesområde: Handläggning