Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårddygn
Termstatus: rekommenderad
Jämför: boendedygn
Definition: tidsmått som avser vård eller behandling i familjehem eller hem för vård eller boende
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Insatser