Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utredning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samordning
kompensation
information och undervisning
behandling
administrativ handläggning
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Utredning är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till att, oftast i samråd med den enskilde, fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, att inhämta och analysera relevant information samt att informera den enskilde om resultat av åtgärderna.

Exempel på utredningar är vårdnadsutredning, biståndsbedömning, funktionsbedömning och smärtutredning.

De övriga åtgärdsgrupperna är:
· behandling
· kompensation
· samordning
· information och undervisning
· administrativ handläggning
Ämnesområde: Handläggning