Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kompensation
Termstatus: rekommenderad
Jämför: administrativ handläggning
behandling
information och undervisning
samordning
utredning
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Kompensation är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till personligt stöd, tillhandahållande av fysiska hjälpmedel eller ekonomisk hjälp.

Exempel på kompensation är hjälp med att tvätta sig, tillhandahållande av toalettstolsförhöjare, bidrag till bostadsanpassning.

De övriga åtgärdsgrupperna är:
· utredning
· behandling
· samordning
· information och undervisning
· administrativ handläggning
Ämnesområde: Vård och omsorg