Socialstyrelsen

Termbanken


Term: väntande patient
Termstatus: rekommenderad
Definition: patient som är registrerad för vårdkontakt
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Väntande patienter omfattar både sådana som har tid avtalad och sådana som ännu inte har fått avtalad tid.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller