Socialstyrelsen

Termbanken


Term: väntelista
Termstatus: rekommenderad
Definition: förteckning över väntande patienter
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Vårdkontakter