Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medicinsk prioritering
Termstatus: rekommenderad
Definition: företräde till hälso- och sjukvård grundat på en bedömning gjord av hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Termen medicinsk prioritering kan även användas om själva ställningstagandet att ge företräde.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård