Socialstyrelsen

Termbanken


Term: administrativ handläggning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: utredning
samordning
kompensation
information och undervisning
behandling
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Administrativ handläggning är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till sammanställning av information om den enskilde till annan instans eller myndighet.

Exempel på administrativ handläggning är intyg och informationssammanställning till domstol eller försäkringsbolag.

De övriga åtgärdsgrupperna är:
· utredning
· behandling
· kompensation
· samordning
· information och undervisning
Ämnesområde: Vård och omsorg