Socialstyrelsen

Termbanken


Term: behandling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: utredning
samordning
kompensation
information och undervisning
administrativ handläggning
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Behandling är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa eller bevara eller förbättra den enskildes hälsotillstånd.

Exempel på behandling är läkemedelsbehandling, medicinteknisk behandling, funktions- och aktivitetsträning, manuell behandling, psykologisk och psykosocial behandling och förebyggande behandling.

De övriga åtgärdsgrupperna är:
· utredning
· kompensation
· samordning
· information och undervisning
· administrativ handläggning
Ämnesområde: Vård och omsorg