Socialstyrelsen

Termbanken


Term: information och undervisning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: administrativ handläggning
behandling
kompensation
samordning
utredning
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Information och undervisning är en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Denna grupp avser åtgärder som syftar till att ge den enskilde och dennes närstående ökad kunskap om aktuellt hälsoproblem och hur detta ska skötas.

Exempel på information och undervisning är kostråd vid diabetes.

De övriga åtgärdsgrupperna är:
· utredning
· behandling
· kompensation
· samordning
· administrativ handläggning
Ämnesområde: Vård och omsorg