Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsbehandling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: behandling
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Läkemedelsbehandling ingår i åtgärdsgruppen behandling i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och innebär behandling där läkemedel används.
Ämnesområde: Läkemedel