Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medicinteknisk behandling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: behandling
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Medicinteknisk behandling ingår i åtgärdsgruppen behandling i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och innebär behandling där medicinteknisk produkt eller utrustning används

Exempel på medicinteknisk behandling är kirurgiska operationer, omläggningar och akupunktur.
Ämnesområde: Vård och omsorg