Socialstyrelsen

Termbanken


Term: funktions- och aktivitetsträning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: behandling
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Funktions- och aktivitetsträning ingår i åtgärdsgruppen behandling i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och innebär behandling genom träning av en eller flera kroppsfunktioner eller av förmågan till aktivitet och delaktighet.

Se avsnitten om kroppsfunktioner och aktiviteter och delaktighet i Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.
Ämnesområde: Vård och omsorg