Socialstyrelsen

Termbanken


Term: stödjande samtal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: behandling
psykologisk och psykosocial behandling
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Stödjande samtal ingår i åtgärdsgruppen psykologisk och psykosocial behandling i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och innebär samtal inriktat på att lösa eller lindra problem och svårigheter som uppstår mellan det dagliga livets krav och en persons aktuella funktionstillstånd.

Innefattar:
samtal som är en fristående behandling t.ex. krissamtal och stödsamtal. Exempel på stödsamtal är motivationssamtal och pedagogiska samtal.

Utesluter:
· utredningssamtal eller samtal som ingår i utredning
· samtal som ingår i annan behandling
· samtal som är en kompensatorisk åtgärd eller ingår i sådan
· samtal som ingår i information eller utbildning
· samtal som ingår i samordning
Ämnesområde: Vård och omsorg