Socialstyrelsen

Termbanken


Term: psykologisk och psykosocial behandling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: behandling
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Psykologisk och psykosocial behandling ingår i åtgärdsgruppen behandling i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och innebär behandling i form av verbal och icke verbal kommunikation.

Utesluter:
· olika former av test som ingår i utredning
· information och undervisning
Ämnesområde: Vård och omsorg