Socialstyrelsen

Termbanken


Term: aktivitetsstart/åtgärdsstart
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: tidpunkt i en vårdprocess då en aktivitet/åtgärd inleds

Vilken aktivitet/åtgärd som avses specificeras från fall till fall.
Ämnesområde: Vårdkontakter