Socialstyrelsen

Termbanken


Term: manuell behandling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: behandling
Definition: se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Manuell behandling ingår i åtgärdsgruppen behandling i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och innebär behandling med hjälp av speciella handgrepp.

I manuell behandling ingår t.ex. manipulering, mobilisering och massage, ofta i smärtstillande syfte.
Ämnesområde: Vård och omsorg