Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personuppgifter
Termstatus: rekommenderad
Jämför: tredje man
tredje land
personuppgiftsombud
personuppgiftsbiträde
personuppgiftsansvarig
den registrerade
blockering av personuppgifter
behandling av personuppgifter
Definition: information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
Källa till definition: Baserad på 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Utlämnande av personuppgifter kräver samtycke från berörd individ. För utlämnande av vårdinformation till annan personal än den som är involverad i vården av berörd individ krävs samtycke från den berörde individen.
Diagram: Personuppgifter
Ämnesområde: Personuppgifter