Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdåtagande
Termstatus: rekommenderad
Definition: beslut av mottagande vårdenhet att acceptera vårdbegäran
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Vårdkontakter