Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdprocess
Termstatus: rekommenderad
Jämför: standardiserad vårdprocess
individanpassad vårdprocess
process
hälsoärende
Definition: process avseende hälso- och sjukvård som hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd i syfte att främja ett avsett resultat
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: En vårdprocess syftar till att möta det behov patienter har i kontakten med hälso- och sjukvården. Diabetes, depression och ryggsmärtor är exempel på hälsoproblem. En vårdprocess kan omfatta ett eller flera relaterade hälsoproblem, som t.ex. diabetes och bensår. Hälsotillstånd kan även initiera en vårdprocess som t.ex. screeningverksamhet, mödravård och annan förebyggande hälso- och sjukvård som t.ex. vaccinationsprogram inom barnhälsovården.

Vårdgivaren ansvarar för att beskriva sina processer som en del av verksamhetens kvalitetsarbete.
Ämnesområde: Vårdkontakter