Socialstyrelsen

Termbanken


Term: behandlingstid
Termstatus: rekommenderad
Definition: (på recept:) tidsperiod under vilken en förskriven läkemedelsprodukt ska användas per expediering
Beslutad: Beslutad 2005
Anmärkning: Ligger till grund för apotekets beräkning av läkemedelsmängd.

På receptet anges antingen mängd eller behandlingstid.
Ämnesområde: Läkemedel