Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dosering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: doseringsintervall
Definition: (av läkemedelsprodukt:) uppgift om dos och periodicitet
Källa till definition: 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Exempel på en dosering är 1 tablett 2 gånger om dagen; en inhalation var sjätte timme.
Ämnesområde: Läkemedel