Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dosering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: doseringsintervall
Definition: (av läkemedelsprodukt:) uppgift om mängd och periodicitet
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel