Socialstyrelsen

Termbanken


Term: doseringsanvisning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: behandlingstid
dosering
behandlingsändamål
Definition: (för läkemedelsprodukt:) beskrivning av dosering, användning och ändamål riktad till patient
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Anvisningar beträffande dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska lämnas på receptet så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt.

Doseringsanvisning är egentligen inte en fackspråklig term utan snarare en rubrik för de olika informationsmängder som ska ingå i receptet.

Exempel på beskrivning av användning är intas i samband med måltid.
Ämnesområde: Läkemedel