Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dospatient
Termstatus: rekommenderad
Definition: patient som gett samtycke till att få vissa av sina läkemedel dosdispenserade samt till att ge förskrivare och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till receptinformation som finns lagrad hos E-hälsomyndigheten
Beslutad: Senast beslutad 2013
Ämnesområde: Läkemedel