Socialstyrelsen

Termbanken


Term: engångsrecept
Termstatus: rekommenderad
Definition: recept som är avsett att expedieras endast en gång
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel