Socialstyrelsen

Termbanken


Term: e-receptsamling
Termstatus: rekommenderad
Definition: samling av e-recept för en patient, utfärdade av en och samma förskrivare, som överförts vid ett och samma tillfälle
Beslutad: Beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel